Streetwise Event Promotions
City events
City events

City events

Streetwise Event Promotions kruipt in de huid van haar opdrachtgevers. Zij doorgrondt de ziel van de organisatie en ontwikkelt  van hieruit passende concepten en zoekt naar relevante omgevingen om deze concepten succesvol in te zetten.

De acties haken aan op de belangstelling van de aanwezige doelgroep of op het thema van bijvoorbeeld een beurs of festival. Regelmatig ook, creëert SEP haar eigen evenementen. Deze evenementen haken aan op de actualiteit of op de locatie, zoals op bijzondere (feest)dagen of locaties als bejaardencentra of sportfaciliteiten.

SEP gaat  op zoek naar positieve aanknopingspunten voor een gesprek, waarbij zowel voorlichting wordt gegeven als gevraagd wordt toe te treden als achterban van een goed doel of andere maatschappelijke organisatie.

Enkele voorbeelden van zelfgecreëerde  evenementen:

City events
City events
City events
City events
City events